beefburger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefburger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefburger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefburger.

Từ điển Anh Việt

 • beefburger

  * danh từ

  thịt bò băm viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beefburger

  Similar:

  hamburger: a sandwich consisting of a fried cake of minced beef served on a bun, often with other ingredients

  Synonyms: burger