beef tongue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef tongue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef tongue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef tongue.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef tongue

    the tongue of a cow eaten as meat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).