beef-tea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef-tea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef-tea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef-tea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef-tea

    * kinh tế

    nước thịt bò băm