beefroll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefroll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefroll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefroll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beefroll

    * kinh tế

    giò bò

    thịt bò cuộn