squawk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squawk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squawk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squawk.

Từ điển Anh Việt

  • squawk

    /skwɔ:k/

    * danh từ

    tiếng kêu quác quác (chim)

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời than vãn oai oái, lời oán trách oai oái; lời phản đối oai oái

Từ điển Anh Anh - Wordnet