call-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-box.

Từ điển Anh Việt

 • call-box

  /'kɔ:lbɔks/

  * danh từ

  buồng điện thoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • call-box

  * kỹ thuật

  phòng điện thoại