forebode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forebode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forebode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forebode.

Từ điển Anh Việt

 • forebode

  /fɔ:'boud/

  * ngoại động từ

  báo trước, báo điềm

  có linh tính (về một điềm gở)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) đoán trước, tiên đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet