foretell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foretell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foretell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foretell.

Từ điển Anh Việt

 • foretell

  /fɔ:'tel/

  * ngoại động từ

  nói trước, đoán trước

  to foretell someone's future: đoán trước tương lai của ai

  báo hiệu, báo trước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • foretell

  * kỹ thuật

  tiên đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet