omen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

omen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm omen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của omen.

Từ điển Anh Việt

 • omen

  /'oumən/

  * danh từ

  điềm

  a good omen: điềm tốt

  a bad omen: điềm xấu

  * ngoại động từ

  báo hiệu, chỉ điểm, là điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet