augur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augur.

Từ điển Anh Việt

 • augur

  /'ɔ:gə/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) thầy bói

  * động từ

  tiên đoán, bói

  báo trước, là điềm báo trước

  to augur well for: là điềm tốt cho;

  to augur ill for: là điềm xấu cho

Từ điển Anh Anh - Wordnet