presage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presage.

Từ điển Anh Việt

 • presage

  /'presidʤ/

  * danh từ

  điềm, triệu

  linh cảm, sự cảm thấy trước

  * ngoại động từ

  báo trước, báo điềm

  nói trước, linh cảm thấy (cái gì) (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet