portent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portent.

Từ điển Anh Việt

  • portent

    * danh từ

    điềm báo thường là gở, xấu trong tương lai

Từ điển Anh Anh - Wordnet