portend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portend.

Từ điển Anh Việt

 • portend

  /pɔ:'tent/

  * ngoại động từ

  báo điểm, báo trước

  báo trước

  this wind portends rain: gió này báo trước có mưa

  * danh từ

  điềm, triệu

  điều kỳ diệu, điều kỳ lạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet