predict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

predict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm predict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của predict.

Từ điển Anh Việt

  • predict

    /pri'dikt/

    * ngoại động từ

    nói trước; đoán trước, dự đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet