prediction formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prediction formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prediction formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prediction formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prediction formula

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công thức tiên đoán