promise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promise.

Từ điển Anh Việt

 • promise

  /promise/

  * danh từ

  lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; sự hứa hẹn

  to keep to one's promise: giữ lời hứa

  to break one's promise: không giữ lời hứa, bội ước

  promise of marriage: sự hứa hôn

  empty promise: lời hứa hão, lời hứa suông

  (nghĩa bóng) triển vọng, hứa hẹn

  a young man of promise: một thanh niên có triển vọng

  land of promise

  chốn thiên thai, nơi cực lạc

  * động từ

  hứa, hứa hẹn, hẹn ước

  to promise someone something; to promise something to someone: hứa hẹn ai việc gì

  this year promises good crops: năm nay hứa hẹn được mùa

  làm cho hy vọng; báo hiệu, báo trước

  the clouds promise rain: mây nhiều báo hiệu trời mưa

  (thông tục) đảm bảo, cam đoan

  I promise you, it will not be so easy: tôi cam đoan với anh, chuyện ấy sẽ không dễ thế đâu

  promised land

  chốn thiên thai, nơi cực lạc

  to promise oneself something

  tự dành cho mình trong tương lai cái gì (điều thích thú...)

  to promise well

  có triển vọng tốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promise

  * kinh tế

  lời hứa

  sự hứa hẹn

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hứa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promise

  a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future

  grounds for feeling hopeful about the future

  there is little or no promise that he will recover

  Synonyms: hope

  make a promise or commitment

  Synonyms: assure

  promise to undertake or give

  I promise you my best effort

  give grounds for expectations

  The new results were promising

  The results promised fame and glory

  Similar:

  predict: make a prediction about; tell in advance

  Call the outcome of an election

  Synonyms: foretell, prognosticate, call, forebode, anticipate