herald nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

herald nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm herald giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của herald.

Từ điển Anh Việt

 • herald

  /'herəld/

  * danh từ

  viên quan phụ trách huy hiệu

  người đưa tin, sứ giả; điềm, triệu

  (sử học) sứ truyền lệnh

  * ngoại động từ

  báo trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet