forerunner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forerunner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forerunner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forerunner.

Từ điển Anh Việt

 • forerunner

  * danh từ

  người báo hiệu; người báo trước

  * danh từgười vượt lên trước

  người tiền bối; tổ tiên

  nguyên mẫu đầu tiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forerunner

  Similar:

  precursor: a person who goes before or announces the coming of another

  harbinger: something that precedes and indicates the approach of something or someone

  Synonyms: predecessor, herald, precursor

  antecedent: anything that precedes something similar in time

  phrenology was an antecedent of modern neuroscience