trumpeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trumpeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trumpeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trumpeter.

Từ điển Anh Việt

 • trumpeter

  /'trʌmpitə/

  * danh từ

  người thổi trompet

  lính kèn

  (động vật học) thiên nga kèn (kêu như tiếng kèn)

  (động vật học) chim bồ câu kèn

  to be one's own trumpeter

  tự mình khoe mình, khoe khoang khoác lác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trumpeter

  a musician who plays the trumpet or cornet

  Synonyms: cornetist

  large gregarious crane-like bird of the forests of South America having glossy black plumage and a loud prolonged cry; easily domesticated

  large pure white wild swan of western North America having a sonorous cry

  Synonyms: trumpeter swan, Cygnus buccinator

  Similar:

  herald: (formal) a person who announces important news

  the chieftain had a herald who announced his arrival with a trumpet