trumpeter swan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trumpeter swan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trumpeter swan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trumpeter swan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trumpeter swan

    Similar:

    trumpeter: large pure white wild swan of western North America having a sonorous cry

    Synonyms: Cygnus buccinator

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).