phone call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phone call

  * kinh tế

  sự gọi điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phone call

  Similar:

  call: a telephone connection

  she reported several anonymous calls

  he placed a phone call to London

  he heard the phone ringing but didn't want to take the call

  Synonyms: telephone call