phone plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone plug

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đầu cắm điện thoại

    phích cắm điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet