phone in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone in.

Từ điển Anh Việt

  • phone in

    * danh từ

    hộp thư truyền thanh/truyền hình