phone line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone line

    * kỹ thuật

    đường dây điện thoại

    toán & tin:

    tuyến điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet