line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của line.

Từ điển Anh Việt

 • line

  /lain/

  * danh từ

  dây, dây thép

  to hang the clothes on the line: phơi quần áo ra dây thép

  vạch đường, đường kẻ

  to draw a line: kẻ một đường

  a carved line: đường cong

  đường, tuyến

  line of sight: đường ngắm (súng)

  line of communication: đường giao thông

  a telephone line: đường dây điện thoại

  hàng, dòng (chữ); câu (thơ)

  to begin a new line: xuống dòng

  just a line to let someone know that: mấy chữ để báo cho ai biết là

  there are some beautiful lines in his poem: trong bài thơ của anh ta có một vài câu hay

  hàng, bậc, lối, dãy

  to be on a line with: ở cùng hàng với, ngang hàng với

  to stand in a line: đứng sắp hàng

  (số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn

  the lines of a ship: hình nét của một con tàu

  (quân sự) tuyến, phòng tuyến

  the front line: chiến tuyến, tuyến đầu

  a defence line: tuyến phòng thủ

  line of battle: hàng ngũ, đội ngũ; thế trận

  to go up the line: đi ra mặt trận

  ranh giới, giới hạn

  to draw the line somewhere: vạch ra một giới hạn nào đó

  dòng, dòng dõi, dòng giống

  to come of a good line: con dòng cháu giống

  a line of scholars: một dòng học giả

  phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...

  line of conduct: cách ăn ở, cách cư xử

  ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường

  to be in the banking line: ở trong ngành ngân hàng

  history is his particular line: lịch sử là một môn sở trường của ông ta

  (thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm

  ground-nuts are one pf our export lines: lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta

  (số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành

  on the party's lines: theo đường lối của đảng

  I can't go on with the work on such lines: tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này

  (the line) đường xích đạo

  to cross the Line: vượt qua đường xích đạo

  lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)

  (quân sự) (the line) quân đội chính quy

  (số nhiều) giấy giá thú ((cũng) marriage lines)

  (số nhiều) (sân khấu) lời của một vai

  on the line

  mập mờ ở giữa

  to bring into line [with]

  làm cho đồng ý, làm cho cộng tác (với)

  to come into line [with]

  đồng ý công tác (với)

  to give someone line enough

  tạm dong dây cho ai, tạm buông lỏng ai (để sau theo dõi lại hoặc bắt)

  to read between the lines

  (xem) read

  to toe the line

  (xem) toe

  hook, line and sinker

  (xem) sinker

  * ngoại động từ

  vạch, kẻ thành dòng

  to line a sheet of paper: kẻ một tờ giấy

  to line out a stone (a piece of wood): vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)

  to line through: gạch đi, xoá đi

  làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch

  face line d with care: mặt có vết nhăn vì lo lắng

  sắp thành hàng dàn hàng

  to line up troops: sắp quân lính thành hàng ngũ

  to line out men: dàn quân ra

  * nội động từ

  sắp hàng, đứng thành hàng ngũ

  to line up: đứng thành hàng ngũ

  to line out: dàn hàng

  * ngoại động từ

  lót

  to line a garment: lót một cái áo

  (nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét

  to line one's stomach: nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy

  to line one's purse: nhét đầy ví

  * ngoại động từ

  phủ, đi tơ (chó)

 • line

  đường; tuyến; dòng; băng truyền l. at infinity đường thẳng ở vô tận

  l. of action đường tác dụng

  l. of apsides (thiên văn) đường cận viễn

  l. of behaviour (điều khiển học) tuyến dáng điệu

  l. of centers đường tâm

  l. of curvature (hình học) đường độ cong

  l. of equidistance đường cách đều

  l. of force (vật lí) đường sức

  l. of intersection giao tuyến

  l. of motion quỹ đạo

  l. of parallelism đường song song

  l. of principal stress đường ứng suất chính

  l. of projection đường thẳng chiếu

  l. of quickest descent đường đoản thời

  l. of reference tuyến quy chiếu

  l. of regression (thống kê) đường hồi quy

  l. of rupture đường gẫy (của vật liệu)

  l. of singularity đường các điểm kỳ dị

  l. of striction đường thắt

  l. of support tuyến đỡ

  l. of zero moment đường có mômen không

  acceptance l. đường thu nhận

  acoustic delay l. đường trễ âm

  antiparalle l.s đường đối song

  asymptotic l. đường tiệm cận

  base l. of diagram tuyến cơ sở của một biểu đồ

  belief l. mức tin cậy

  boundary l. đường biên

  branch l. đường rẽ nhánh

  broken l. đường gấp khúc

  calendar l. (thiên văn) đường đổi ngày

  central l. đường trung tâm

  characteristic l. đường đặc trưng

  closed l. đường đóng

  coaxial l. đường đồng trục

  complex l. đường phức

  concurrent l.s những đường thẳng đồng quy

  conjugate l.s đường liên hợp

  consolidation l. tuyến củng cố

  contact l. đường tiếp xúc

  contuor l. chu tuyến

  dash l. đường gạch (- - -)

  date l. (thiên văn) đường đổi ngày

  delay l. (máy tính) đường trễ

  diametric(al) l. đường kính

  discriminatory l. biệt tuyến, tuyến phân biệt

  divergent straight l. đường thẳng phân kỳ

  dot-dash l. đường chấm gạch ( • -, • -, • -)

  dotted l. đường chấm chấm (........)

  double l. (hình học) đường kép

  double heart l. đường hình tim kép

  energy l. đường năng lượng

  equalized delay l. đường trễ có đặc trưng cân bằng

  equidistant l. đường cánh diều

  equipotential l. đường đẳng thế

  focal l. đường tiêu

  generating l. đường sinh

  geodesic l. đường trắc địa

  gorge l. đường thắt

  harmonic l. đường điều hoà

  horizontal l. đường chân trời, đường nằm ngang

  hyperbolic l.s đường hyperbolic

  ideal l. đường lý tưởng

  imaginary l. đường ảo

  impulse l. tuyến xung

  influence l. đường ảnh hưởng

  initial l. đường ban đầu

  indeterminate l. of curvature tuyến độ cong bất định

  isochromatic l. đường đẳng sắc

  isoclinic l. đường đẳng tà

  isogonal l. đường đẳng giác

  isotropic l. đường đẳng hướng

  limiting l. đường giới hạn

  load l. đường tải trọng

  median l. (hình học) đường trung tuyến

  minimal l. đường cực tiểu

  mutually perpendicular l.s các đường thẳng thẳng góc nhau

  nodal l. đường nút

  non-isometric l.s các đường không đẳng cực

  normal l. pháp tuyến

  number l. đường thẳng số

  oblique l. đường xiên

  parallel l.s (hình học) các đường thẳng song song

  paratactic l.s đường paratactic

  perpendicular l.s các đường thẳng góc

  pipe l. đường ống

  polar l. (hình học) đường đối cực

  polar reciprocal l.s các đường đối cực

  precision delay l. (máy tính) tuyến trễ chính xác

  pressure l. tuyến áp

  prodiction l. đường dây chuyền (sản xuất)

  projecting l. đường chiếu ảnh

  pseudo-tangent l. đường giả tiếp xúc

  real l. đường thẳng thực

  reference l. (hình học) tuyến cơ sở

  regressiom l. đường hồi quy

  rejection l. đường tới hạn; đường bác bỏ (trong phân tích liên tiếp)

  rumb l. (hình học) đường tà hành

  satellite l. đường vệ tinh

  screw l. đường đỉnh ốc

  secant l. cát tuyến

  shok l. tuyến kích động

  singular l. đường kỳ dị

  skew l.s đường ghềnh

  sonic l. tuyến âm

  spectral l. (vật lí) tuyến phổ

  spiral delay l. (máy tính) tuyến trễ xoắn ốc

  supply l. tuyến cấp liệu

  straight l. đường thẳng

  stream l. đường dòng, dạng thuôn

  striction l. đường thắt

  table l. hàng của bảng

  tangent l. tiếp tuyến, đường tiếp xúc

  thrust l. tuyến lực đẩy

  transition l. đường chuyển tiếp

  transmission l. đường truyền

  trunk l. (kỹ thuật) tuyến chính (dây điện thoại)

  ultrasonic delay l. đường trễ siêu âm

  unit l. đường thẳng đơn vị

  vanishing l. tuyến biến mất

  vertical l. đường thẳng đứng

  virtual asymptotic l. đường tiệm cận ảo

  waiting l. (thống kê) giới hạn kiểm tra; tuyến báo trước

  world l. đường vũ trụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • line

  * kinh tế

  băng tải

  chính sách

  chủng loại hàng hóa

  chuyên môn

  dây

  dãy chứng khoán

  dây chuyền

  dòng

  đường lối

  hàng

  hàng (chữ)

  loại hàng

  loạt hàng

  mặt hàng

  ngành

  ngành nghề

  ống dẫn

  phạm vi

  phạm vi, chuyên môn, sở trường

  phương hướng

  sở trường

  tuyến

  tuyến (sản xuất)

  tuyến điện thoại

  tuyến đường

  tuyến đường định kỳ

  tuyến vận tải

  * kỹ thuật

  băng tải

  bao

  bọc

  dải

  dây

  dây cáp

  dây chuyền

  dây dẫn

  đỉnh (phổ)

  dòng

  dòng xe

  đường

  đường bao

  đường cong

  đường dẫn

  đường dẫn điện

  đường dây

  đường giới hạn

  đường kẻ

  đường liên kết

  đường ống

  đường ray

  đường thẳng

  đường truyền

  hàng

  hàng ngang

  hàng xe

  kẻ dòng

  kẻ đường

  làn xe

  lát

  lớp lót

  lót

  lót kín

  nét

  ngăn

  mạch

  ống dẫn

  ốp

  ốp mặt

  phủ

  trát

  vạch kẻ

  vạch phổ

  vạch quang phổ

  vẽ đồ thị

  vệt

  xây (gạch) lót

  điện:

  bằng tải

  hóa học & vật liệu:

  dây (cáp)

  toán & tin:

  dòng báo cáo

  cơ khí & công trình:

  đường dẫn (xăng)

  đường ống (dẫn)

  lắp đồng trục

  y học:

  đường, tuyến, dòng

  giao thông & vận tải:

  hướng tuyến

  xây dựng:

  kẻ (đường, dòng)

  nét vẽ

  xây gạch lót

  xây lót

  điện lạnh:

  tuyến (truyền dẫn)

  vạch (phổ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • line

  a formation of people or things one beside another

  the line of soldiers advanced with their bayonets fixed

  they were arrayed in line of battle

  the cast stood in line for the curtain call

  a mark that is long relative to its width

  He drew a line on the chart

  a formation of people or things one behind another

  the line stretched clear around the corner

  you must wait in a long line at the checkout counter

  a length (straight or curved) without breadth or thickness; the trace of a moving point

  text consisting of a row of words written across a page or computer screen

  the letter consisted of three short lines

  there are six lines in every stanza

  a single frequency (or very narrow band) of radiation in a spectrum

  a fortified position (especially one marking the most forward position of troops)

  they attacked the enemy's line

  a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent

  the road consisting of railroad track and roadbed

  Synonyms: railway line, rail line

  acting in conformity

  in line with

  he got out of line

  toe the line

  something (as a cord or rope) that is long and thin and flexible

  a washing line

  in games or sports; a mark indicating positions or bounds of the playing area

  a particular kind of product or merchandise

  a nice line of shoes

  Synonyms: product line, line of products, line of merchandise, business line, line of business

  a commercial organization serving as a common carrier

  persuasive but insincere talk that is usually intended to deceive or impress

  `let me show you my etchings' is a rather worn line

  he has a smooth line but I didn't fall for it

  that salesman must have practiced his fast line of talk

  a conceptual separation or distinction

  there is a narrow line between sanity and insanity

  Synonyms: dividing line, demarcation, contrast

  be in line with; form a line along

  trees line the riverbank

  Synonyms: run along

  cover the interior of

  line the gloves

  line a chimney

  mark with lines

  sorrow had lined his face

  fill plentifully

  line one's pockets

  reinforce with fabric

  lined books are more enduring

  Similar:

  argumentation: a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or falsehood; the methodical process of logical reasoning

  I can't follow your line of reasoning

  Synonyms: logical argument, argument, line of reasoning

  cable: a conductor for transmitting electrical or optical signals or electric power

  Synonyms: transmission line

  course: a connected series of events or actions or developments

  the government took a firm course

  historians can only point out those lines for which evidence is available

  wrinkle: a slight depression in the smoothness of a surface

  his face has many lines

  ironing gets rid of most wrinkles

  Synonyms: furrow, crease, crinkle, seam

  pipeline: a pipe used to transport liquids or gases

  a pipeline runs from the wells to the seaport

  telephone line: a telephone connection

  Synonyms: phone line, telephone circuit, subscriber line

  lineage: the descendants of one individual

  his entire lineage has been warriors

  Synonyms: line of descent, descent, bloodline, blood line, blood, pedigree, ancestry, origin, parentage, stemma, stock

  occupation: the principal activity in your life that you do to earn money

  he's not in my line of business

  Synonyms: business, job, line of work

  channel: (often plural) a means of communication or access

  it must go through official channels

  lines of communication were set up between the two firms

  Synonyms: communication channel

  agate line: space for one line of print (one column wide and 1/14 inch deep) used to measure advertising

  credit line: the maximum credit that a customer is allowed

  Synonyms: line of credit, bank line, personal credit line, personal line of credit

  tune: a succession of notes forming a distinctive sequence

  she was humming an air from Beethoven

  Synonyms: melody, air, strain, melodic line, melodic phrase

  note: a short personal letter

  drop me a line when you get there

  Synonyms: short letter, billet

  production line: mechanical system in a factory whereby an article is conveyed through sites at which successive operations are performed on it

  Synonyms: assembly line

  trace: make a mark or lines on a surface

  draw a line

  trace the outline of a figure in the sand

  Synonyms: draw, describe, delineate