liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner.

Từ điển Anh Việt

 • liner

  /'lainə/

  * danh từ

  tàu khách, máy bay chở khách (chạy có định kỳ, có chuyến)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • liner

  * kinh tế

  lớp đệm

  lớp lót

  máy bay theo tuyến định kỳ

  tàu chợ

  tàu hàng định kỳ

  tàu khách định kỳ

  tẩu thuốc

  vật lót

  vật lót (trong thùng đựng hàng)

  * kỹ thuật

  bạc lót

  bạc ổ trục

  đệm lót

  giấy lót

  lớp đệm

  lớp lót

  máng lót

  ống chống

  ống khai thác

  ống lót

  ống lót chèn

  ống lừng

  sự bọc

  vật liệu bọc

  hóa học & vật liệu:

  tàu khách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • liner

  (baseball) a hit that flies straight out from the batter

  the batter hit a liner to the shortstop

  Synonyms: line drive

  a piece of cloth that is used as the inside surface of a garment

  Synonyms: lining

  a large commercial ship (especially one that carries passengers on a regular schedule)

  Synonyms: ocean liner

  Similar:

  lining: a protective covering that protects an inside surface