cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable.

Từ điển Anh Việt

 • cable

  /'keibl/

  * danh từ

  dây cáp

  cáp xuyên đại dương

  (như) cablegram

  (hàng hải) dây neo

  (hàng hải) tầm (1 qoành 0 hải lý tức 183m, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) 219m) ((cũng) cable length)

  đường viền xoắn (quanh cột); đường chạm xoắn (vòng vàng)

  to cut (slip) one's cables

  (từ lóng) chết ngoẻo

  * động từ

  cột bằng dây cáp, buộc bằng dây cáp

  đánh điện xuyên đại dương; đánh cáp

  trang bị bằng đường viền xoắn (cột)

 • cable

  (Tech) cáp, dây cáp [điện]

 • cable

  cơ, dây cáp

  suspension c. dây cáp treo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable

  * kinh tế

  đánh điện

  gửi điện

  * kỹ thuật

  bức điện báo

  cáp bện

  cáp kéo

  cáp neo

  đánh điện

  dây

  dây cáp

  dây chão

  dây dẫn điện

  dây điện to

  dây neo

  dây treo

  điện báo

  gờ trang trí

  tầm

  xích neo

  cơ khí & công trình:

  buộc bằng cáp

  điện:

  cáp dự ứng lực

  xây dựng:

  dây áp

  ô tô:

  dây cáp mềm

  điện tử & viễn thông:

  dây điện tín

Từ điển Anh Anh - Wordnet