cabler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabler.

Từ điển Anh Việt

  • cabler

    xem cable