cable bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable bus

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    buýt cáp

    đường truyền cáp