cable rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable rig

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  máy khoan cáp

  máy khoan va đập

  xây dựng:

  máy khoan dây cáp

  toán & tin:

  tháp khoan dây cáp

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị khoan cáp