cable bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable bond

  * kỹ thuật

  điện:

  liên kết cáp

  xây dựng:

  liên kết dây cáp

  điện lạnh:

  nối tiếp xúc