cableway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cableway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cableway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cableway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cableway

  * kỹ thuật

  đường tàu treo

  cơ khí & công trình:

  cần trục cáp

  đường (dây)

  xây dựng:

  cầu cẩu dây

  máy trục kiểu cáp

  giao thông & vận tải:

  đường cáp dẫn

  đường cáp vận tải