cable end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable end

    * kỹ thuật

    đầu cáp

    điện:

    dầu mút cáp