cable tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cable tie

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây buộc cáp