cable road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable road

  * kỹ thuật

  đường cáp treo

  đường sắt cáp treo

  xây dựng:

  đường sắt (kéo) cáp