cables nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cables nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cables giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cables.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cables

    * kinh tế

    chữ tắt dùng trong điện báo

    dụng ngữ điện báo

    văn thể điện báo