cable lug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cable lug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cable lug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cable lug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cable lug

  * kỹ thuật

  điện:

  đầu cuối cáp

  vấu cáp

  vòng móc cáp