telegraph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraph.

Từ điển Anh Việt

 • telegraph

  /'teligrɑ:f/

  * danh từ

  máy điện báo

  * động từ

  đánh điện, gửi điện

  (thông tục) ra hiệu

 • telegraph

  điện báo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telegraph

  * kinh tế

  đánh dây thép (cho...)

  đánh điện

  điện báo

  gửi (tin tức) bằng điện báo

  gửi (tin tức..) bằng điện báo

  máy điện báo

  * kỹ thuật

  đánh điện

  điện báo

  máy điện báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telegraph

  apparatus used to communicate at a distance over a wire (usually in Morse code)

  Synonyms: telegraphy

  Similar:

  cable: send cables, wires, or telegrams

  Synonyms: wire