telegraphese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphese.

Từ điển Anh Việt

  • telegraphese

    /'teligrɑ:'fi:z/

    * danh từ

    văn "điện báo"

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • telegraphese

    language characterized by terseness and ellipsis as in telegrams