linearly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linearly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linearly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linearly.

Từ điển Anh Việt

 • linearly

  (một cách) tuyến tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • linearly

  in a linear manner

  linearly polarized radiation

  it grew linearly

  Antonyms: geometrically