product line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • product line

  * kinh tế

  dãy, loạt, nhóm sản phẩm

  mặt hàng

  * kỹ thuật

  dây chuyền sản xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet