product control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • product control

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểm tra sản phẩm

  cơ khí & công trình:

  sự kiểm tra sản phẩm