productional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productional.

Từ điển Anh Việt

  • productional

    xem production