product launch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product launch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product launch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product launch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product launch

    * kinh tế

    sự tung ra sản phẩm mới