air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air.

Từ điển Anh Việt

 • air

  /eə/

  * danh từ

  không khí, bầu không khí; không gian, không trung

  pure air: không khí trong sạch

  fresh air: không khí mát mẻ

  in the open air: ở ngoài trời

  (hàng không) máy bay; hàng không

  to go by air: đi bằng máy bay, đi bằng đường hàng không

  làn gió nhẹ

  (âm nhạc) khúc ca, khúc nhạc, điệu ca, điệu nhạc

  vẻ, dáng, dáng điệu; khí sắc, diện mạo; thái độ

  with a triumphant air: với vẻ đắc thắng

  (số nhiều) điệu bộ màu mè, vẻ ta đây

  to give oneself airs and graces: làm bộ màu mè, làm duyên, làm dáng

  to give oneself airs; to put on (assume) air: làm bộ, làm ra vẻ ta đây, lên mặt

  to beat the air

  mất công vô ích, luống công

  to build castles in the air

  (xem) castle

  a change of air

  (xem) change

  to clear the air

  (xem) clear

  command (mastery) of the air

  quyền bá chủ trên không

  to disappear (melt, vanish) into thin air

  tan vào không khí, tan biến đi

  to fish in the air; to plough the air

  mất công vô ích, luống công

  to give somebody the air

  (từ lóng) cho ai thôi việc, thải ai ra

  cắt đứt quan hệ với ai

  to go up in the air

  mất tự chủ, mất bình tĩnh

  hangdog air

  vẻ hối lỗi

  vẻ tiu nghỉu

  in the air

  hão huyền, viển vông, ở đâu đâu

  his plan is still in the air: kế hoạch của hắn còn ở đâu đâu

  lan đi, lan khắp (tin đồn...)

  to keep somebody in the air

  để ai ở trong một trạng thái hoài nghi chờ đợi không hay biết gì

  to make (turn) the air bleu

  (xem) blue

  on the air

  (rađiô) đang phát thanh, đang truyền đi bằng rađiô

  to saw the air

  (xem) saw

  to take air

  lan đi, truyền đi, đồn đi (tin đồn...)

  to take the air

  dạo mát, hóng gió

  (hàng không) cất cánh, bay lên

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tẩu, chuồn, trốn cho mau

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị đuổi, bị thải

  to tread on air

  (xem) tread

  * ngoại động từ

  hóng gió, phơi gió, phơi

  làm thoáng khí, làm thoáng gió, làm thông gió

  to air oneself: hóng gió, dạo mát

  phô bày, phô trương

  to air fine clothes: phô quần áo đẹp

  bộc lộ, thổ lộ

  to air one's feelings: thổ lộ tình cảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air

  * kinh tế

  không khí

  không vận

  * kỹ thuật

  gió

  hàng không

  khí nén

  khoảng trắng

  không khí

  làm thoáng gió

  phát đi

  phát rộng

  quạt trần

  thông gió

  thông hơi

  điện lạnh:

  làm thoáng khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air

  a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of

  air pollution

  a smell of chemicals in the air

  open a window and let in some air

  I need some fresh air

  the region above the ground

  her hand stopped in mid air

  he threw the ball into the air

  a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing

  an air of mystery

  the house had a neglected air

  an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters

  the place had an aura of romance

  Synonyms: aura, atmosphere

  once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)

  medium for radio and television broadcasting

  the program was on the air from 9 til midnight

  the president used the airwaves to take his message to the people

  Synonyms: airwave

  be broadcast

  This show will air Saturdays at 2 P.M.

  broadcast over the airwaves, as in radio or television

  We cannot air this X-rated song

  Synonyms: send, broadcast, beam, transmit

  expose to warm or heated air, so as to dry

  Air linen

  Similar:

  breeze: a slight wind (usually refreshing)

  the breeze was cooled by the lake

  as he waited he could feel the air on his neck

  Synonyms: zephyr, gentle wind

  atmosphere: the mass of air surrounding the Earth

  there was great heat as the comet entered the atmosphere

  it was exposed to the air

  tune: a succession of notes forming a distinctive sequence

  she was humming an air from Beethoven

  Synonyms: melody, strain, melodic line, line, melodic phrase

  air travel: travel via aircraft

  air travel involves too much waiting in airports

  if you've time to spare go by air

  Synonyms: aviation

  air out: expose to fresh air

  aerate your old sneakers

  Synonyms: aerate

  publicize: make public

  She aired her opinions on welfare

  Synonyms: publicise, bare

  vent: expose to cool or cold air so as to cool or freshen

  air the old winter clothes

  air out the smoke-filled rooms

  Synonyms: ventilate, air out