airy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airy.

Từ điển Anh Việt

 • airy

  /'eəri/

  * tính từ

  ở trên cao

  thoáng khí, thông khí, thoáng gió, lộng gió

  vô hình, hư không

  mỏng nhẹ (tơ, vải...)

  nhẹ nhàng, duyên dáng, uyển chuyển

  vui, vui nhộn

  airy laughter: tiếng cười vui

  thảnh thơi, thoải mái, ung dung

  an airy manner: tác phong thoải mái

  hão, hời hợt, thiếu nghiêm túc

  airy promises: những lời hứa hão

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airy

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thoáng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airy

  not practical or realizable; speculative

  airy theories about socioeconomic improvement

  visionary schemes for getting rich

  Synonyms: impractical, visionary, Laputan, windy

  having little or no perceptible weight; so light as to resemble air

  airy gauze curtains

  Similar:

  aired: open to or abounding in fresh air

  airy rooms

  aeriform: characterized by lightness and insubstantiality; as impalpable or intangible as air

  figures light and aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle

  aerial fancies

  an airy apparition

  physical rather than ethereal forms

  Synonyms: aerial, aery, ethereal