air tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air tap

    * kỹ thuật

    van không khí

    vòi không khí