airgun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airgun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airgun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airgun.

Từ điển Anh Việt

 • airgun

  * danh từ

  súng bắn đạn nhỏ bằng khí nén, súng hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airgun

  Similar:

  air gun: a gun that propels a projectile by compressed air

  Synonyms: air rifle