air gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air gun

  * kỹ thuật

  búa hơi nén

  toán & tin:

  máy xì hơi

  xây dựng:

  máy xì sơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air gun

  a gun that propels a projectile by compressed air

  Synonyms: airgun, air rifle