air box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air box

  * kỹ thuật

  bình khí nén

  hộp gió

  thùng khí nén

  cơ khí & công trình:

  buồng không khí

  chụp khí

  hóa học & vật liệu:

  hộp kín